Herstelondersteunend Gesprek

Wat is een herstelondersteunend gesprek? En hoe werkt het?

Wij helpen met het vinden van de juiste handvatten

Mensen met vragen/uitdagingen op het psychische vlak kunnen zich op allerlei plekken melden. Denk aan de huisarts, welzijn of de gemeente. Met een herstelondersteunend gesprek willen we op al deze plekken een gesprek voeren waarin breed gekeken wordt naar de leefwereld van de hulpvrager, vervolgens zoeken we naar handvatten om beter om te gaan met de uitdagingen van de hulpvrager. 

Dat wil zeggen dat we de gebaande paden loslaten, de regie bij de hulpvrager ligt en we met elkaar op zoek gaan naar welke interventie het beste past. Er is nog geen blauwdruk voor een herstelondersteunend gesprek. We zullen dit met elkaar vormgeven en op kleine schaal gaan experimenteren. Vanuit verschillende experimenten kunnen we leren, verder ontwikkelen en mogelijk opschalen. 

Meer weten over
Herstelondersteunend Gesprek?

Neem contact met ons op

T. 030 – 236 93 20
E. steunpunt@zelfregie-herstel.nl

Locatie: Utrecht, De Bilt en Zeist