Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid bij Steunpunt Zelfregie & Herstel

Positieve Gezondheid  is voor iedereen 

Positieve gezondheid staat voor een brede kijk op gezondheid en herstellen. Het verbindt hoe jij je voelt en hoe jij je verbonden voelt met de mensen om je heen. Het verbindt zingeving en je dagelijks functioneren. Het kijkt vanuit een breed perspectief naar kwaliteit van leven.    

 

Steunpunt Zelfregie en Herstel werkt met een zelfregie-  en herstelplan waarin alle items van positieve gezondheid zijn opgenomen.  

Positieve Gezondheid_004

Mensen zijn niet hun aandoening

Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. 

 

Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Meer weten over
Positieve Gezondheid?

Neem contact op met ons op

Locatie: Utrecht, De Bilt en Zeist