Herstelverhaal

Herstelverhaal schrijven bij Steunpunt Zelfregie & Herstel

Wij begeleiden jou bij jouw herstel 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblemen hebben veel te vertellen. Ieder heeft een eigen verhaal over wat hem of haar is overkomen. De cursus herstelverhaal biedt de mogelijkheid om hier onder begeleiding van een ervaringsdeskundig coach je verhaal te schrijven. Je herstel hoeft niet afgerond te zijn om dat te kunnen doen. Herstel betekent dat je kracht en zelfvertrouwen terugvindt en weer aan een toekomst kunt bouwen.

De ervaring leert dat het schrijven hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren

In deze cursus kijk je onder meer terug op betekenisvolle ervaringen, hoe hulpverlening voor jou is verlopen en wie of wat je steun geeft. Samen met de coach onderzoek je de verschillende aspecten van je herstel en hoe je nu in het leven staat.


Aan de hand van één thema per keer schrijf je een tekst en stuur je die in. De coach geeft feedback en stelt aanvullende vragen. Het ‘gesprek’ dat zo ontstaat levert het materiaal voor je verhaal. De structuur van de cursus biedt helderheid. Standaard vindt de begeleiding plaats per e-mail. In overleg zijn ook andere manieren van communicatie mogelijk.

Meer weten over
Herstelverhaal?

Neem contact op met ons op

Locatie: Utrecht, De Bilt en Zeist