Voor Professionals

Niet alleen maar met elkaar

Ons netwerk

Wij werken o.a. samen met huisartsenzorg, sociaal teams, de GGZ, wijkgerichte thema-groepen, probleemgerichte netwerken, gemeente ambtenaren en collega organisaties. Wij participeren in landelijke projecten zoals het Integraal Zorg Akkoord, het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Ecosysteem Mentale Gezondheid en leveren bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben met subsidie van het programma Herstel Dichtbij een handboek en een training ontwikkeld voor cultuur sensitieve zelfregie en herstel.    

Wij zijn actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel en van MIND. Wil je met ons samenwerken? Wil je dat wij een workshop geven over zelfregie en herstel of over cultuur-sensitief werken? 

Neem dan contact via steunpunt@zelfregie-herstel.nl

Wetenschappelijk onderzoek

Wil je meer weten?

Proefschrift: The complexity of mental healthcare and its consequences for doing good met een wetenschapsfilosofische onderbouwing van de complexiteit van goede zorg bij mentale problemen.

 

Liever een eenvoudige versie van het proefschrift? Lees dan een korte samenvatting van de kern van het proefschrift in de Publieksversie.

 

Interesse in de kloof tussen de opleiding van psychologen en psychiaters en de dagelijkse werkelijkheid binnen de ggz? Lees dan het artikel van Dineke Smit en Jim van Os. De praktijk binnen de ggz is in ontwikkeling, volgt de wetenschap?

 

Wil je kritisch meedenken over de kansen en bedreigingen van het Integraal Zorgakkoord? Lees dan dit artikel van Dineke Smit en Jim van Os. Het moet beter, het kan beter, maar gaan we het ook beter doen? Wil je meer te weten komen over het Ecosysteem mentale Gezondheid? Kijk dan op de website De Nieuwe GGZ.

 

Wil je meer weten over de complexiteit 

van uithuisplaatsing maar vooral over hoe 

je uithuisplaatsing kunt voorkomen? Lees dan het artikel van Dineke Smit. It’s all-in the family: research on Dutch families with multiple and complex problems

Samenwerken?

Mijn naam Hasan Kaplan

Netwerkverbinder

T. 030 – 236 93 20

E. h.kaplan@zelfregie-herstel.nl

Locatie: Utrecht