Zelfregiecentrum voor mensen met psychische kwetsbaarheid en hun betrokkenen

Heb je (meerdere) problemen en daarbij hulp nodig?

Cursus volgen of met jouw ervaringen andere helpen?

Wil je overleg met één van onze medewerkers?

Stage lopen of vrijwilligerswerk bij ons doen?

Kerstlunch

De feestdagen komen eraan! Een mooi moment om samen te zijn. Wij nodigen iedereen uit om samen te eten en om workshops te volgen. Aanmelden kan via steunpunt@zelfregie-herstel.nl 

DEELNAME IS GRATIS. 

Iedereen is welkom op 22 december

Meer dan 20 jaar het vertrouwde adres

Steun- en Informatiepunt GGZ is al meer dan 20 jaar het vertrouwde adres waar inwoners van Utrecht en Zeist met een psych-sociale kwetsbaarheid terecht kunnen. Wij werken cultuursensitief, kennen de leefwereld van mensen met een ontwrichtende ervaring en/of een migratieachtergrond van binnenuit en spreken meerdere talen.

Iedereen kan bij ons terecht voor ondersteuning en voor herstelgerichte activiteiten. Wij kennen de procedures in de zorg en bij gemeenten, zijn bekend met de hindernissen die mensen met een psychische kwetsbaarheid tegenkomen.

Wij zijn een zelfregiecentrum, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. Dit betekent dat de inwoner aan zet is, die bepaalt en wij ondersteunen daarbij binnen redelijke grenzen.

Activiteitenkalender

Wij organiseren diverse activiteiten. Een cursus ervaringsdeskundigheid, het schrijven van je herstelverhaal, het maken van een zelfregie & herstelplan, e.a. In de kalender zie wat allemaal mogelijk is. Alles is gratis. Wees welkom!

Inloopochtend

Elke woensdagochtend van 10 tot 12 bent u welkom tijdens onze “Kom eens binnen!” ochtend van 10 – 12 uur op de Kaatstraat 18 te Utrecht. Vertel je verhaal, wij luisteren graag! Drink vrijblijvend samen met ons een kopje koffie of thee.

Wij staan voor U klaar!

Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.