Zelfregiecentrum voor positieve gezondheid en herstel

Steunpunt Zelfregie & Herstel,
het vertrouwde adres

Wij zijn een zelfregie en herstelorganisatie. Dat betekent dat jij bij ons, in je eigen tempo en op de door jouw gekozen manier, kunt herstellen. Herstellen van psychisch lijden, maar ook van stress, eenzaamheid of gevoelens van zinloosheid. Voor de één werkt het om samen een wandeling in de natuur te maken. Een ander heeft meer behoefte aan gesprekken met mensen zoals jijzelf. Wil je graag een cursus volgen of onder begeleiding het herstelverhaal gaan (her)schrijven? Wij helpen jou hierbij! 

 

Herstel gaat voor ons niet alleen over psychisch klachten of psychische stoornissen. Je weer verbonden voelen met de mensen om je heen is minstens zo belangrijk. Voorop staat dat je er mag zijn en dat wij jou graag helpen een nieuw toekomstbeeld te ontwikkelen.  

 

Onze organisatie Steunpunt Zelfregie & Herstel

biedt ondersteuning aan mensen met psycho-sociale kwetsbaarheid. Daarnaast helpen we mensen die zelfstandig hun weg binnen de GGZ niet kunnen vinden. Dit doen wij op diverse manieren, waarbij de mens centraal staat. Wij werken cultuursensitief, spreken diverse talen en kennen de leefwereld van

onze doelgroep. 

Iedereen kan bij ons terecht voor ondersteuning en herstelgerichte activiteiten. Wij kennen de procedures en weten hoe de lijnen lopen in de zorg en bij gemeenten. Wij zijn een zelfregiecentrum, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. 

 

Onze ondersteuning is geheel gratis. We sluiten als Steunpunt aan bij jouw wensen, mogelijkheden en ontwikkeling. 

 

Steunpunt Zelfregie & Herstel is een organisatie met een brede diversiteit aan mensen en expertise. We zijn als organisatie ook trots op het feit dat wij qua achtergrond een goede afspiegeling zijn van de samenleving.

Bij ons werken jong en oud en diverse culturele achtergronden met elkaar samen. Hoe leuk!

 

Onze medewerkers spreken diverse talen, en zijn bekend met de leefwereld van verschillende culturen.

 

Iedereen is welkom!

Zelfregie en Samenredzaamheid

Zelfregie gaat over zelf richting geven aan jouw leven, hoe fijn is dat. Het gaat echt om zelf bepalen, niet om het zelf doen. 

Dat betekent dat mensen binnen de grenzen van wat er mogelijk is, eigenaarschap houden. Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij degene die we ondersteunen. 

 

Samen bouwen we aan samenredzaamheid. Samenredzaamheid is het versterken van de zelfredzaamheid van mensen in jouw eigen sociale netwerk. Het Steunpunt Zelfregie & Herstel kan jou hierbij helpen en ondersteunen.

Wij staan voor je klaar

Mededeling!

Beste bezoeker,

Wij zijn in de zomervakantie gesloten van 29 juli t/m 18 augustus. Dit betekent dat de meeste activiteiten in deze weken komen te vervallen met uitzondering van een aantal groepen. Neem hiervoor contact met ons op door een mail te sturen naar: steunpunt@zelfregie-herstel.nl Fijne zomervakantie en tot snel! 

 

Team Steunpunt Zelfregie & Herstel