Over ons

Stichting Steun- en Informatiepunt ggz is een organisatie met een brede diversiteit aan betrokkenen. Wij zijn trots op het feit dat wij qua achtergrond een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Bij ons werken jong en oud en met een breed scala aan culturele achtergronden, opleidingsachtergronden en sociaal maatschappelijke status.

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk, met ANBI status. Tevens zijn wij een erkend leerbedrijf. Onze cursussen en trainingen zijn CRKBO gecertificeerd.

Dineke Smit, directeur van Steunpunt ggz en onderzoeker, heeft onderzoek gedaan naar de complexiteit van goede zorg en welke consequenties deze complexiteit heeft voor het oordeel goede zorg. Uit haar onderzoek blijkt dat de wetenschappelijke basis van de manier van denken en handelen met betrekking tot mentale gezondheid hard toe is aan vernieuwing! In de huidige organisatie, wetenschappelijk onderzoek en handelen, wordt het verhaal van een persoon met psychische problemen gereduceerd tot een aantal symptomen: de psychische stoornis. De behandeling richt zich ook voornamelijk op het verminderen van deze symptomen. Alles onder het mom van meten=weten.

Mentale problemen zijn complex, wat oorzaak is en wat gevolgen zijn lopen door elkaar heen. Een psychische stoornis als oorzaak zien om vervolgens de gevolgen te behandelen is daarmee eigenlijk niet correct. Hoeveel jaar zorgprofessionals ook hebben gestudeerd, de persoon met psychische problemen heeft gelijkwaardige kennis en ervaringen over wat voor hem/haar werkt en wat niet. Dat vraagt dus om een gelijkwaardige co-creatie die recht doet aan de complexiteit van psychisch lijden.

De GGZ zorgprofessionals zijn expert in gecompliceerde psychische problemen. Om complexe psychische problemen te adresseren is ervaringskennis onmisbaar bij herstel. In het proefschrift staan de wetenschappelijke artikelen, in de magazine kun je de publieksversie lezen.

Doe je een WO opleiding zonder stage maar wil jij je al werkervaring opdoen? Ben je bekend met een psychische kwetsbaarheid van jezelf of in je directe omgeving? Ben je bekend met diversiteitsvraagstukken? Ben je minimaal 8 uur per week (op de voor jou geschikte momenten) beschikbaar? Ja? Dan zijn wij voor jou de ideale organisatie!

Samen verbinden wij ons aan uitdagende maar taaie vraagstukken. Je gaat concreet aan de slag, afgewisseld met momenten van reflectie en discussie en het bedenken hoe het beter kan.

 

Actuele vacatures:

Jaarlijks begeleidt Steunpunt ggz zo’n 6 tot 8 stagiaires, van Mbo tot Hbo en WO. Wij hebben ervaring met stagiaires Social Work, SBE, Ervaringsdeskundige, Sociaal Juridische Dienstverlening, Management in de Zorg, Marketing Social Business, Humanistiek en Psychologie. Er liggen vaak meerdere afstudeer opdrachten te wachten op gemotiveerde studenten!

Zoek je een stageplaats, een afstudeeropdracht of werkervaringsplek? Neem contact met ons op via steunpunt@zelfregie-herstel.nl

“Wat ik bijzonder aan stage bij Steunpunt ggz vond was de vrijheid die ik kreeg om te leren en de diversiteit op het werk. Zelfstandig ideeën uitwerken en in de praktijk brengen, daar heb ik veel van geleerd.”

“Super interessante stage! Hier gaat het echt om leren hoe je je weg zoekt bij complexe casussen. Iedereen gaat er voor, dat is fijn werken.”

De organisatie is verdeeld in 3 teams

1. Team Individuele Ondersteuning
geeft advies en ondersteunt de zelfregie bij zeer complexe casussen waarbij er sprake is van problemen op meerdere levensgebieden, veelal gecombineerd met diversiteit issues. In dit team vallen ook het Herstelverhaal en de Hulpkaart.

2. Team Groepsgewijze Ondersteuning
organiseert cursussen en trainingen gericht op empowerment van mensen met psycho-sociale problemen, ervaringsdeskundigheid en houdt zich daarnaast bezig met wijkgerichte activiteiten.

3. Team Kennisondersteuning
draagt zorg voor kennisontwikkeling en een adequate informatiestructuur en ondersteunt daarmee de andere teams en waar nodig extern geïnteresseerden.

In elk team werken mensen in loondienst, vrijwilligers / ervaringsdeskundigen en stagiaires.

De bijdrage van ervaringsdeskundigen of ervaringswerkers is voor Steunpunt ggz een manier om bij te dragen aan het omdenken over machtsverhoudingen binnen de huidige, veranderende samenleving. Inzet van mensen met ervaring plus training helpt om de leefwereld van mensen centraal te stellen in beleid en uitvoering.

Of je nu een uitkering hebt, bent afgekeurd, of een opleiding doet of baan hebt, iedereen kan vrijwilliger worden. Samen zoeken wij wat passend is.

Onze vrijwilligers / ervaringsdeskundigen zijn gelijkwaardige partners in het team, draaien mee met de intervisie en kunnen lid worden van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Wil jij vrijwilliger worden bij Steunpunt ggz? Neem dan contact op via steunpunt@zelfregie-herstel.nl

Stichting Steun- en Informatiepunt ggz werkt met een directiemodel. Dat wil zeggen dat de dagelijkse leiding in handen is van een directeur en dat het bestuur de eindverantwoordelijkheid heeft. Het beleid wordt in gezamenlijkheid vastgesteld.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd en bestaat uit:

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur Dineke Smit. LinkedIn | Orcid