Voor professionals

Niet alleen

Ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of complexe psycho-sociale problematiek kunnen we niet alleen. Wij werken hierin graag samen met collega organisaties zoals buurtteams / sociaal team, organisaties gericht op bepaalde wijken en/of organisaties gericht op specifieke hulpvragen en consultancy en adviesbureaus.

Wij participeren in vele netwerken op het gebied van psyco-sociale problematiek en diversiteitsvraagstukken. Hierin werken wij samen met het landelijk expertisecentrum Pharos (gericht op het terugdringen van grote gezondheidsverschillen) en Kenniscentrum Phrenos die tot doel heeft het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige en langdurige psychische aandoeningen te bevorderen.

De samenwerking en kennisuitwisseling met de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel en met MIND, een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland en een stem geeft aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten, is voor ons onmisbaar.

Zoek contact

Wil jij en/of jouw team discriminatie bespreekbaar maken en leren om diversiteit sensitief te werken? Neem dan contact met ons op. Wij verzorgen op maat gemaakte workshops, lezingen en kunnen begeleiden bij beleidsontwikkeling.”

Discriminatie in de wijk

discriminatie in de wijk van Movisie

Cursussen, Spreekuur

 Wilt u meer informatie? Heeft u behoefte aan een collegiaal overleg? Wilt u met ons samenwerken? Wij zijn van maandag tot en met donderdag van 9:30 tot 12:30 uur bereikbaar via 030 – 233 38 84. 

Ecosysteem Mentale Gezondheid

Steunpunt ggz is actief betrokken bij het ontwikkelen van het Ecosysteem Mentale Gezondheid (EMG). De ggz is aan vernieuwing toe, de wachtlijsten zijn lang, het biomedisch model heeft zo zijn beperkingen en de aansluiting met de herstelbeweging is noodzakelijk. EMG vraagt om een brede manier van kijken naar psychisch lijden, dit vraagt om een gelijkwaardige samenwerking tussen de huisartsenzorg, de ggz, het sociaal domein, de (lokale) overheid en zorgfinanciers en de organisaties die informele zorg en ondersteuning bieden.

Lees hier meer over hetgeen Steunpunt ggz te bieden heeft

Wilt u meer informatie? Heeft u behoefte aan een collegiaal overleg? Wilt u met ons samenwerken? Wij zijn van maandag tot en met donderdag van 9:30 tot 12:30 uur bereikbaar via 030 – 233 38 84. Voor dringende vragen in de middag kunt u bellen met ons algemeen nummer 030 – 236 93 20.

Steunpunt ggz is expert op het gebied van mentale gezondheid en diversiteitsensitief werken. Psychische problemen hebben in elke cultuur en/of samenleving een andere betekenis. Kennis van het betekenis geven van mentale gezondheid is noodzakelijk om met mensen een goed gesprek te kunnen voeren over het lijden dat zij ervaren.

Steunpunt ggz heeft hiervoor (met Steun van het Oranje Fonds & MIND) een specifieke methodiek en werkwijze ontwikkeld. Regelmatig geven wij workshops, lezingen en bieden wij coaching aan teams die meer diversiteitsensitief willen gaan werken.

Wij hebben de volgende organisaties ondersteund middels lezingen, trainingen en coaching:

Steunpunt ggz organiseert 10 keer per jaar een lunchreferaat over een breed scala aan onderwerpen. De lunchreferaten worden gehouden op de Kaatstraat 18 in Utrecht, van 12:30 – 13:30 uur. De onderwerpen die wij onlangs hebben besproken zijn: Open Dialogue, Familie Ervaringsdeskundigheid, Positieve gezondheid en diversiteit, Rouw en verlies en Partnergeweld.

Ben je professional en wil je een keer aanwezig zijn? Dat kan! Klik hier voor onze actuele agenda en stuur een mail naar steunpunt@zelfregie-herstel.nl