Vraag en Advies

Onafhankelijke gespecialiseerde cliëntondersteuning (brugfunctie)

Spreekuur voor de locaties Utrecht en Zeist. Maak een afspraak met een van de consulenten

Wanneer er meerde problemen zijn en er sprake is van psychische klachten, dan vraagt dit tijd en een open houding. 

Zelfregie gaat over het richting geven aan je leven.

Samenredzaamheid gaat over jouw eigen sociale netwerk  

Ondersteuning

Onafhankelijke gespecialiseerde cliëntondersteuning (brugfunctie)

Steunpunt GGZ Utrecht biedt aanvullende begeleiding en ondersteuning aan mensen die zelfstandig hun weg binnen de ggz en/of het sociale domein niet kunnen vinden. Loopt u vast bij het vinden van de juiste zorg? Zijn er meerdere problemen en u weet niet waar u ondersteuning kunt vinden? Vindt u het fijn wanneer wij met u meedenken wat goed is om te doen? …

… de medewerkers spreken meerdere talen, waaronder Arabisch, Berbers en Turks. Zij zijn bekend met verschillende culturen, met de leefwereld van mensen met psycho-sociale kwetsbaarheid en met mensen die deze wereld uit eigen ervaring kennen (ervaringsdeskundigen).

Video's over ondersteuning

Vragen?
U kunt u bij ons terecht

De leefwereld van een ervaringsdeskundige

Een medewerkers aan het woord

Spreekuur

Spreekuur voor Utrecht en Zeist

Wilt u een afspraak met een van de consulenten bel dan op maandag tot en met donderdag van 9:30 u tot 12:30 u op telefoonnummer 030 – 233 38 84

Spreekuur Utrecht

 • Maandag t/m donderdag van 10:00 tot 11:00,
  Kaatstraat 18.
 • Elke dinsdag van 9:30 tot 10:30,
  Vader Rijnstraat 84


Spreekuur Zeist

 • Elke maandag 10:00 tot 12:00 uur,
  Wijkinloophuis Vollenhove,
  Laan van Vollenhove 1095
 • Elke donderdag van 13:00 tot 15:00 uur,
  in de Koppeling, De Clomp 1904

Video's over het spreekuur

Spreekuur Utrecht

Spreekuur Zeist

Een afspraak maken

HONI

Herstelondersteunende Netwerk intake

Herstelonder- steunende Netwerk intake

Wanneer je psychische problemen hebt, is het goed om ondersteuning te vragen bij jouw persoonlijke herstelproces. Wij werken met de kaders van Positieve Gezondheid gekoppeld aan de Herstelbeweging. Wij onderscheiden 5 vormen van herstel. Klinisch herstel (vermindering van de psychische klachten, Existentieel herstel (het weer krijgen van hoop en zelfvertrouwen), Functioneel herstel (weer in staat zijn je dagelijkse dingen te doen), Lichamelijk herstel (vinden van een goed rust-activiteit ritme en een gezonde levensstijl) en tot slot Sociaal herstel (betekenisvolle relaties en acceptatie van sociale status).

Steun- en Informatiepunt ggz biedt ondersteuning om zelf je weg te vinden in al deze vormen van herstel. Maak een kennismakingsgesprek met één van onze herstelcoaches en bespreek samen of het Herstelverhaal wat voor jou kan beteken. We hebben ook Arabisch sprekende herstelcoaches, mannen en vrouwen. Stuur een mail naar steunpunt@zelfregie-herstel.nl of bel tijdens kantooruren naar 030 236 9320.

Zelf of Samen

Zelfregie en Samenredzaamheid

ZELFREGIE gaat over het richting geven aan je leven, ook als je een beroep op anderen moet doen voor steun bij je zelfredzaamheid of participatie. Het gaat dus om zelf bepalen, niet om zelf doen. Dat betekent dat mensen binnen de grenzen van wat er mogelijk is, eigenaarschap houden. Anderen om hen heen, ook de mensen die hen ondersteunen, sluiten zoveel mogelijk aan bij wat belangrijk is voor degene die ze ondersteunen.

Samen bouwen we aan SAMENREDZAAMHEID. Samenredzaamheid is het versterken van de zelfredzaamheid van mensen in jouw eigen sociale netwerk. Deze kan tijdelijke ondersteund en/of gevoed worden door Steun- en Informatiepunt GGZ.

Video's Zelf of Samen

Over zelfregie

Over Samenredzaamheid

Hoe wij ondersteunen